Algemene voorwaarden

 

  1. Algemeen.

1.1 Bij inschrijving voor onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met de hieronder gestelde voorwaarden.

Daar waar gerefereerd wordt aan Ukkepukvoetbal wordt de organisator van de betreffende activiteit bedoeld,

dit is Ukkepukvoetbal, tenzij anders vermeld.

1.2 Als het aanmeldformulier is ingevuld is er een overeenkomst tussen Ukkepukvoetbal en de jeugdspeler.

 

  1. Aanmelding en inschrijving

2.1 Door het invullen van het inschrijfformulier op de website meldt je, je aan voor de desbetreffende

lessen/activiteiten van Ukkepukvoetbal.

2.2  Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te worden via de website. Dan pas wordt de aanmelding in

behandeling genomen.

2.3 Je ontvangt via de mail een ontvangstbevestiging.

2.4  Als er aan alle betalingsvoorwaarden is voldaan dan pas is de aanmelding definitief.

 

  1. Ukkepuk lessen

3.1 De lessen duren 45 minuten en worden gegeven door een Ukkepukvoetbal trainer. Naast de lessen in de gymzaal, zullen er ook lessen buiten of op andere locaties gehouden worden.

3.2 De groepen worden ingedeeld in leeftijdscategorieën.

 

  1. Betaling

4.1 De betaling gaat per blok. 1 blok zijn 9 lessen.

4.2 De kosten van 1 les bedraagt € 10,00. 1 blok kost € 90,00 (excl. BTW).

4.3 De betaling wordt per blok betaald aan de hand van de webshop link.

4.4 Voor de eerste keer aanmelding betaal je eenmalig € 40,00 inschrijfgeld. In dat bedrag zitten de kosten van het

Ukkepuk tenue bij in.

 

  1. Aansprakelijkheid en diefstal

5.1 Het deelnemen aan de Ukkepukvoetbal lessen/activiteiten is op eigen risico.

5.2 Ukkepukvoetbal is niet aansprakelijk voor diefstal en/of materiële schade.

5.3 Ukkepukvoetbal is niet aansprakelijk voor blessures van de jeugdspeler voor/tijdens of na de lessen/activiteiten.

 

  1. Annulering

6.1 Bij afwezigheid of ziekte afmelden bij de trainer van Ukkepukvoetbal aan de hand van email of telefoon.

6.2 De gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden.

6.3 Als een Ukkepuk les door omstandigheden niet door kan gaan, dan wordt deze ingehaald op een, dan nog te

bepalen datum.

6.4 Een annulering is pas definitief nadat wij deze bevestigd hebben. Ontvangt u geen bevestiging binnen enkele

dagen, neem in dat geval a.u.b contact op. De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt bij u.

 

  1. Kleding

7.1 Voordat de 1ste les van start gaat ontvangt de speler het Ukkepuk tenue.

7.2 Als de betaling is voldaan dan is het Ukkepuk tenue eigendom van de jeugdspeler.

7.2 Het tenue van Ukkepuk kan gedragen worden tijdens de lessen/activiteiten.

 

  1. Video’s en Fotomateriaal

8.1 Alle audio en/of visuele opnames door Ukkepukvoetbal ten tijden van diens activiteiten gemaakt zijn, zijn

automatisch eigendom van Ukkepukvoetbal. Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men Ukkepukvoetbal

het recht beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden van Ukkepukvoetbal.

 

  1. Overig

9.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers. Informatie over activiteiten communiceren wij uitsluitend per e-mail.